Intervju med mannen som talar med härfåglar

I april i år (2015) besökte jag en av de mest inspirerande miljö- och naturbevarandekämpar jag träffat. Mannen heter Manfred Eckenfellner och har gjort en bit av Donaudalens sydliga sluttningar i Österrike till sitt livs naturbevarandeprojekt. Han har fått fågelvärlden att blomstra efter ca 13 års hårt dagligt arbete. Från att ha varit ännu ett sorgligt exempel på nedåtpekande kurvor vad gäller biologisk mångfald och mängd fågelindivider har han vänt trenden. Ett häckande par härfåglar har blivit 125 häckande par. Andra arter har följt efter. Filmen ”Härfågelns återkomst” (ORF UNIVERSUM) handlar om detta arbete (Kunskapskanalen januari 2015). Här är några bildexempel från besöket.